ایران

مقبره حافظ

تهران-برج آزادي

سی و سه پل اصفهان

کرمان - ارگ بم

برج میلاد در شب

شیراز-ارگ کریمخانی

شیراز-باغ ارم

شیراز-مسجد وکیل

اصفهان-مسجد امام

شیراز-پرسپولیس

یزد-آتشکده زرتشتیان

-