Wednesday, January 29, 2020 فارسي|Български
 
Home|Иран|Ислям|Персийски език|Често задавани въпроси|За контакти|Връзки|Карта на сайта
Заглавие
iran
Шираз-Хафез
Вход
Потребителско име :   
Парола :   
 
Captcha:
[Регистрация]
NewsletterSignup
Име :   
Имейл :   

 

Д-р Абдулхосейн Зарринкуб (1922–1999) е един от най-видните историци на литературата и културата в ИР Иран. Роден в гр. Боруджерд, където след завършване на средното си образование работи като учител. Завършва висше образование (1948) и докторантура (1955) във Факултета по литература на Техеранския университет, където преподава от 1962 г. Професор по литература в университетите в Оксфорд, Принстън, Сорбоната, в Индия, Пакистан и др.
Огромното по обем и значимост творчество на д-р Зарринкуб, създавано в продължение на повече от половин столетие, представено в десетки монографии и в стотици научни студии и статии, е предимно в областите на литературната критика и история на литературата и на ислямската култура и религия, с подчертан научен интерес към творчеството на ислямските мистици, особено на Маулана Дж. Руми.
„История на ислямската цивилизация” е първият преведен на български език труд на автора. Многобройните препратки и сравнения със западноевропейската култура обогатяват контекста на изследването и подчертават значимостта на културното общуване между Изтока и Запада.

Други книги на д-р Зарринкуб:

"Тайната на флейтата" (1964) – херменевтичен и компаративистичен прочит на поемата „Маснави” от Маулана Джалалуддин Руми;
"От улицата на остроумието" (1975) – за живота и възгледите на Хафез;
"С вървящия керван" (1983) – сборник с литературно-критически статии;
"Морето в стомната" (1987) – анализ на „разказите” и тълкуване на алегориите в „Маснави”;
"Стъпало по стъпало до среща с Бога" (1991) – за живота, духовния път и мистичните възгледи на Маулана Джалалуддин Руми;
"Увод в литературната критика" (1995) – за история, методологически принципи и проблеми на литературната критика, с очерци за отделни критици;
"Синайският пламък" (1998) – за живота и възгледите на Халадж;
„Старецът от Гандже в търсене на несъществуващото – за личността и творчеството на Незами Ганджави.


Д-р Абдол Хосейн Зарринкуб

 

ИСТОРИЯ НА ИСЛЯМСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 

Превод от персийски език
Диана Братоева

 

Културно представителство към посолството на ИР Иран
Академично издателство “Професор Марин Дринов”
София  2007
 

СЪДЪРЖАНИЕ
ПРЕДГОВОР..............................................................................................................3
КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ИСЛЯМСКАТА ИСТОРИЯ............................................4
ТОЛЕРАНТНОСТТА – НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ХУМАННА ИСЛЯМСКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ........................................................13
РОЛЯТА НА НАУКАТА В ИСЛЯМА...................................................................17
ИСЛЯМСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ЕДНА СВЕТОВНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.....20
ИСЛЯМСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ИЗТОЧНИК НА ЕДНА ВЕЛИКА ХУМАННА КУЛТУРА............................................................................................23
ИСЛЯМСКИЯТ КУЛТУРЕН ФЕНОМЕН.............................................................25
МЮСЮЛМАНСКОТО КНИЖОВНО И БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО......................30
УЧИЛИЩА И УНИВЕРСИТЕТИ В ИСЛЯМСКИЯ СВЯТ.................................34
РАЗВИТИЕ НА НАУКАТА ПРИ МЮСЮЛМАНИТЕ.........................................36
МЕДИЦИНА И БОЛНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ ..........................................................40
ФАРМАЦЕВТИКА И ПРИРОДНИ НАУКИ..........................................................46
АСТРОНОМИЯ И МАТЕМАТИКА........................................................................50
ФИЗИКА, ХИМИЯ И ТЕХНИКА.............................................................................57
ГЕОГРАФИЯ..............................................................................................................60
ИСТОРИОГРАФИЯ...................................................................................................66
УЧЕНИЕТО ЗА РЕЛИГИИТЕ И ДОКТРИНИТЕ..................................................73
РЕЛИГИОЗНИ СЕКТИ.............................................................................................82
ФИЛОСОФИЯ И КАЛАМ........................................................................................87
ИСЛЯМСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ............................................................................102
ПОЛИТИЧЕСКА, ОБЩЕСТВЕНА И АДМИНИСТРАТИВНА СИСТЕМА.....109
ИСЛЯМЪТ И ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА..............................................................117
ИСЛЯМСКИЯТ МИСТИЦИЗЪМ..........................................................................124
ИСЛЯМСКАТА ЛИТЕРАТУРА.............................................................................130
ИСЛЯМСКАТА КУЛТУРА – ЕДНА УНИВЕРСАЛНА КУЛТУРА.................136
ИСЛЯМЪТ И ЗАПАДНАТА КУЛТУРА..............................................................141
БИБЛИОГРАФИЯ....................................................................................................143
БЕЛЕЖКИ................................................................................................................145
ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ.........................................................................................151
 

ПРЕДГОВОР

При първото издание на тази книга нямах време да напиша предговор, тъй като ми предстоеше продължително пътуване в чужбина. Затова помолих своя скъп приятел проф. Ахмад Арам да го направи вместо мен. Неговото предисловие съдържаше доста ценни научни сведения и несъмнено е било много полезно за читателите. За съжаление, в настоящото издание то няма да бъде отпечатано отново. Професор Арам беше изказал доста похвали за автора на книгата и считам, че не би било уместно да ги публикуваме повторно. От друга страна нямам право да внасям изменения в неговия предговор или пък да пропусна част от него. Ето защо предисловието трябваше да отпадне. Във всеки случай хората, които са го чели, ще оценят неговата чистосърдечност и искреност.
Надявам се, че тази книга, както отбелязва и проф. Арам в своя предговор, ще вдъхнови читателите и ще ги насърчи в изучаването и разпространяването на съвременната наука. Вероятно настоящото изследване до известна степен ще изглежда на някои читатели като героически епос. Такова впечатление обаче би било погрешно. Авторът е искал единствено да погледне на ислямската култура през вековете по същия начин, както са я виждали самите мюсюлмани по онова време. Безразличието, с което европейските изследователи подхождат към разглеждането на тези въпроси, никога няма да им даде възможност да оценят вя